Faktury, rachunki
i dowody sprzadaży


Druki ksiegowe, kasowe, bankowe

Druki magazynowe

Druki medyczne

Druki kadrowe

Ewidencje

Biblioteka

Taśmy do metkownic

Etykiety

Koperty utajnione

Składanka komuputerowa

Papiery ksero

Artykuły kreatywne

Rejestracja

Jak zamawiać

Regulamin

LpIndexNazwa Opis Cena
1 887Delegacja A5 (pol. wyj. służb.)O/40k2.40
2 784Karta ew. czasu pracy OS-228 A4K/50szt.13.50
3 785Karta ew. czasu pracy Zo-95 A5K/50szt.6.90
4 132ZKarta obiegowa zmiany OS-270 A6O/80kTylko na telefon
5 811Karta urlopowa A6O/80k1.90
6 787Karta wynagrodzeń 2 x A4K/50szt.25.50
7 788Karta wynagrodzeń A4K/50szt.13.50
8 786Kartoteka urlopowa A5K/50szt.6.90
9 886Kwestionariusz osobowy A4O/40k3.70
10 134Lista obecności A4O/40k3.70
11 896Lista płac C 2 x A4O/80k18.30
12 136ZPlan urlopów 1/2 A4O/40kTylko na telefon
13 760ZProtokół powypadkowy A4O/40kTylko na telefon
14 789Przepustka jednorazowa A7O/80k1.40
15 137ZPU A6 potwierdzenie uposażeniaO/80kTylko na telefon
16 790Rejestr czasu pracy A4O/40k3.70
17 791Roczna karta ewid. obecności A5K/50szt.6.90
18 884Świadectwo pracy A4 1+1S/40k4.80
19 726Umowa o dzieło A4 1+1S/40k4.80
20 882Umowa o pracę A4 1+1S/40k4.80
21 889Umowa zlecenie A4 1+1S/40k4.80
22 135Upoważnienie A6O/80k1.80
23 894Wniosek o urlop A6O/80k1.80
24 139ZWniosek o urlop na żądanie A6O/80kTylko na telefon
25 803Zaśw. o zatrudnieniu i zarobkach A6O/80k1.80
26 141ZZlec. na pracę w godz. nadliczb. A6O/80kTylko na telefon
27 013CMR - międzyn. list przew. A4 1+4S/80412.00
28 012Dziennik budowy A4 1+1S/22k7.90
29 754Dziennik korespondencyjny A4O/100k18.30
30 755ZDziennik sekretariatu/pionu (pion) A4O/100kTylko na telefon
31 708Karta drogowa A4 Sm - 102 num.O/50k7.30
32 706Karta drogowa A4 Sm - 102O/80k7.30
33 709Karta drogowa A5 Sm - 101 num.O/50k4.10
34 707Karta drogowa A5 Sm - 101O/80k4.10
35 758Karta drogowa A5 (nowa) num.O/50k4.10
36 759Karta drogowa A5 (nowa)O/80k4.10
37 020ZKarta gospodarstwa 2*A4kartonTylko na telefon
38 897ZKarta wyborców 2/3 A4kartonTylko na telefon
39 014ZKsiążka drogi A4O/32kTylko na telefon
40 898ZOpłata parkingowa numerowanaO/100kTylko na telefon
41 899ZOpłata targowa numerowanaO/100kTylko na telefon
42 015Pocztowa książka nadawcza A5W/50k3.10
43 852ZRejestr interpelacji A4O/100kTylko na telefon
44 044ZRejestr pism A4O/100kTylko na telefon
45 853ZRejestr skarg i wniosków A4O/100kTylko na telefon
46 143ZRejestr świadczeń rodzinnych A4O/100kTylko na telefon
47 854ZRejestr uchwał podjętych przez radę A4O/100kTylko na telefon
48 858ZRejestr uchwał rady gminy A4O/100kTylko na telefon
49 859ZRejestr wniosków A4O/100kTylko na telefon
50 042ZRejestr zarządzeń wójta A4O/100kTylko na telefon
51 043ZRejestr zarządzeń wójta/burmistrza A4O/100kTylko na telefon
52 024ZUpomnienie A5 1+1S/80kTylko na telefon
53 016ZWykaz wpłat sołtysa 1/2 A4W/80kTylko na telefon
54 783Zgłoszenie reklamacji A4W/40k4.80
55 D-2ZD2 Wniosek o przesłanie koperty osob.A6O/80kTylko na telefon
56 D-7Koperta dowodowa EMEKO100 szt.45.50
57 004ZKoperta C6 ze zwrotką (kartonik) tyłszt.0.40
58 W (nr)ZWyw. środ (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)Tylko na telefon
59 059Kostka biała 8,5*8,51.60
60 040Notes offset A6O/80k1.80
61 055Notes samok. A4S/40k4.80
62 056Notes samok. A5S/40k2.40
63 057Notes samok. A6S/80k2.40
64 AKTAAkta osobowe A44.70
65 885Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie A4O/40 k.3.70
66 KDRZWniosek o przyznanie karty dużej rodziny A3offTylko na telefon
67 DO/F/2Form. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego A4off 80 k.4.00
68 DO/Z/1Zaśw. o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego A4off, 80 k.7.68
69 DO/F/1Formularz odbioru dowodu osobistego A4off, 80 k.4.00
70 DO/W/1Wniosek o wydanie dowodu osobistego A4off. 80 k.7.68
71 145Ewidencja wyjść w godz. służbowych A4O/16 k9.10
72 888ZLista wynagrodzeń 1/2 A3O/80kTylko na telefon
73 138ZRaport pracy A5O/80kTylko na telefon
74 769ZRozw. umowy - skr. okres wyp. A5 1+1S/40kTylko na telefon
75 768ZRozw. umowy bez wyp. A5 1+1S/40kTylko na telefon
76 767ZRozw. umowy za wypowiedz. A5 1+1S/40kTylko na telefon
77 851ZRejestr decyzji A4O/100kTylko na telefon
78 144ZUmowa sprzedaży A4 1+1S/40kTylko na telefon
79 146ZZwrotne potw. odbioru A6, 2 taśmy klej.K/100szt.Tylko na telefon
80 151ZZwrotne potw. odbioru A6, KPA 2 tasmyK/100szt.Tylko na telefon
81 152ZZwrotne potw. odbioru A6, OrdynacjaK/100szt.Tylko na telefon
82 901KOB Książka obiektu budowlanego A4O/37k10.20
83 902KOR Książka obmiaru robót A4O/60k10.20
84 007/10PPocztowa książka nadawcza A5 10-poz.S/50k3.10
85 085ZRachunek do umowy zlecenia A5 1+1S/40 kTylko na telefon
86 084Ewid. czasu wykonania zlecenia A5 O/40k2.70
87 DZIENNIKDziennik zaj. pozalekcyjnychzeszyt A4 of5.90
88 710PP A4 ( 2x2) pol.przelO/10012.90
89 781PPC A4 CLO Polecenie przel. wp?.got.O/10012.90
90 754/200Dziennik korespondencyjnyO/200k36.50
91 014CMR A4 NUMEROWANY 1+413.20
92 073Książka skarg i wnioskówoffset 1+1,31.70
  Czwartek, 02.12.2021r.
o firmie warunki współpracy kontakt aktualności strona główna
© Cyrix Systems 2021